KLUB 100

Klub 100 GKS Wikielec to inicjatywa skierowana w szczególności do osób fizycznych oraz małych przedsiębiorstw, które chciałby wesprzeć finansowo GKS.

Firmy bądź też osoby fizyczne, które zdecydują się na przystąpienie do Klubu 100 zobowiązują się do opłacania comiesięcznej składki w kwocie minimum 100 zł, zyskując w ten sposób status Członka Klubu 100 GKS Wikielec.

Każdy z Członków Klubu 100 otrzymuje od GKS-u pakiet świadczeń w zamian za wsparcie finansowe klubu:

bezpłatna Karta Kibica GKS-u Wikielec – każdy z Członków Klubu 100 otrzymuje bezpłatnie Kartę Kibica GKS-u Wikielec, która jest nośnikiem biletów i karnetów na mecze GKS;

karnet VIP na mecze pierwszej drużyny – Członkowie Klubu 100 otrzymuje bezpłatne wejście na wszystkie mecze ligowe i pucharowe GKS-u rozgrywane na stadionie w Wikielcu przez okres, w którym opłacana jest składka (karnet z wjazdem na stadion)

logo firmy na stronie internetowej klubu – logo, grafika bądź imię i nazwisko Członka Klubu 100 (lub inna ustalona z klubem nazwa) zostaje umieszczone na stronie internetowej GKS Wikielec w zakładce KLUB/Klub 100 jak również pojawi się informacja na stronie facebooka;

możliwość posługiwania się logiem Klubu 100 GKS Wikielec – Członkowie mają prawo do posługiwania się logiem Klubu 100 oraz tytułem Członka Klubu 100 we własnych działaniach promocyjnych;

pamiątkowy dyplom w antyramie – każdy z Członków otrzymuje pamiątkowy dyplom w antyramie z informacją o przynależności do Klubu 100 GKS Wikielec.

 

REGULAMIN KLUBU 100 GKS WIKIELEC

§1 Zasady Ogólne

1.

Do Klubu 100 mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej i wpłaceniu pierwszej składki.

2.

Członek Klubu 100 deklaruje się wpłacać, co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 złotych.

3.

Wpłaty dokonywane są jako darowizna na rzecz Gminnego Klubu Sportowego w Wikielcu i przeznaczone na realizację celów statutowych.

4.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na:

konto główne

82 8831 0002 2001 0100 0488 0001

wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe Klubu 100″ imię i nazwisko lub nazwa firmy. Ponadto wpłat można dokonywać gotówką w siedzibie klubu.

5.

Brak wpłat składek przez okres trzech miesięcy powoduje automatyczne ustanie członkostwa
i wykreślenie z listy członków Klubu 100

6.

Zebrane przez Klub 100 środki finansowe będą do dyspozycji Gminnego Klubu Sportowego w Wikielcu i przeznaczone zostaną na działalność statutową klubu.

7.

Każdy członek ma prawo do informacji o wydatkowaniu środków zawartych w pkt. 6.

§2 Przywileje członków Klubu 100

1.

Każdy członek otrzymuje dyplom potwierdzający członkostwo w Klubie 100.

2.

Każdy członek otrzymuje bezpłatny karnet z wjazdem na stadion na wszystkie mecze pierwszej drużyny Gminnego Klubu Sportowego w Wikielcu. Warunkiem koniecznym jest wpłata minimum 2 składek lub równowartości dwóch minimalnych składek.

3.

Każdy członek ma prawo do umieszczenia informacji o jego członkostwie w Klubie 100 na stronie internetowej klubu www.wikielecgks.pl, tj.  umieszczenia imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce Klub 100, zgodnie z deklaracją członkowską.

6.

Każdy członek ma możliwość posługiwania się logiem Klubu 100 GKS Wikielec – Członkowie mają prawo do posługiwania się logiem Klubu 100 oraz tytułem Członka Klubu 100 we własnych działaniach promocyjnych

7.

Inne formy promocji członka klubu wymagają uzgodnienia indywidualnego z członkiem Klubu 100.

 

Kliknij i pobierz deklarację przystąpienia do klubu 100 GKS WIKIELEC

Deklarację można również pobrać na stanowisku spikera lub w auto-serwis „sadek”.

Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną deklarację można przesłać mailowo na adres media-marketing@wikielecgks.pl, bądź też dostarczyć osobiście do auto-serwis „sadek”. Deklaracje można dostarczyć również podczas meczu do stanowiska spikera. Wpłaty należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Iławie 82 8831 0002 2001 0100 0488 0001 Z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe – Klub 100” oraz imię i nazwisko lub nazwa firmy, do 15 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji o Klubie 100 uzyskać można:
e-mail: media-marketing@wikielecgks.pl
tel: Wiesław Raczkowski 603-203-594

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wsparcia inicjatywy i do dołączenia do Klubu 100 GKS Wikielec!


 

CZŁONKOWIE KLUBU 100 GKS WIKIELEC

 

GKS Wikielec
Wikielec 65B
14-200 Iława

© 2018 GKS Wikielec Wszystkie Prawa Zastrzeżone