Przetargi

Postępowanie znak PN.1.2020 – Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Wikielec

 

załączniki:

01.Ogłoszenie o zamówieniu_PN.1.2020_BZP

02.SIWZ_GKS_PN.1.2020

03.Załączniki nr1-6_do_SIWZ_GKS_PN.1.2020

04. Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, dokumenty formalno-prawne – PN.1.2020

05.Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-44) pismo z dnia 10.04.2020 – PN.1.2020

06.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2020 – zm.1 – PN.1.2020

07. Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp – PN.1.2020

08. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PN.1.2020

 

GKS Wikielec
Wikielec 65B
14-200 Iława

© 2018 GKS Wikielec Wszystkie Prawa Zastrzeżone